Læs videre

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK FOR NIELOAD.DK WEBSHOP

 

GENERELT

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Nieload.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Nieload.dk webshop Nieload.dk eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via Nieload.dk

Klaedeskabet.net er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Klædeskabets webshop kan ske via kontaktoplysningerne anført på vores hjemmeside eller vis nedenstående oplysninger

Nieload.dk

Vindumvej 158

8840 Rødkærsbro

+4530847223

CVR. 40514376

Info@nieload.dk 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

Når du besøger www.nieload.dk eller en af de domæner der er viderestillet tilNieload.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores webshop, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og hvilken type elektronisk apparat der anvendes til, at besøge siden. (smartphone, tablet eller pc)

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Nieload.dk's funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook, Instagram og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Nieload.dk samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på www.klaedeskabet.net eller en af de domæner der er viderestillet til os.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på www.nieload.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

NYHEDSBREV

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, samt sende relevante opfordringer til tilbud samt fremvise nye varer.

Har du som registrerede ikke længere et ønske om at modtage nyhedsmail, kan dette afmeldes ved at skrive til info@nieload.dk eller ved at anvende linket i nyhedsmailen med teksten ”Afmeld nyhedsbrev”

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Derudover kan dine oplysninger blive videregivet til Shopify samt spy til brug for opbevaring af kvitteringer.

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Nieload.dk, kan du vælge at få dine kunde- og leveringsoplysninger gemt. Dette opbevares hos Shopify.

Dine betalings- og kortoplysninger administreres af en betalingsgateway fra QUICKPAY, ligeledes tjekker QUICKPAY det anførte betalingskort for evt. svindel.

Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder.

Når du anvender et betalingskort på vores hjemmeside, er det kun QUICKPAY som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og QUICKPAY, selvom det sker, mens du benytter www.nieload.dk.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af www.nieload.dk udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

DATABEHANDLERAFTALER 

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI#privacy-policy-1

 

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacyshield

 

Forbrugeren har ligeledes mulighed for, at sende Nieload og Nieload.dk beskeder over Facebook eller Messenger ikonet på hjemmesiden. Når forbrugeren sender os en besked - enten gennem Facebook eller Messenger, så modtager Klædeskabet informationer fra Facebook om dit navn samt din besked. Der henvises til certificeringen fra Facebook i overstående link.

Nieload.dk anvender Trustpilot til, at vores kunder har mulighed for at vurdere/ bedømme deres køb ved os. Trustpilot udsender automatisk en mail til dig som forbruger 2 dage efter dit køb. Svarer du ikke på første henvendelse sender Trustpilot dig en ny mail efter 7 dage.

Kopi af Trustpilots certificering til dig som forbruger kan findes her: https://dk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

 

DINE RETTIGHEDER

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@nieload.dk

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Skal du sende en skriftlig anmodning til info@nieload.dk

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Såfremt du har spørgsmål til dette, eller ønsker at gøre brug af din ret, Skal du sende en skriftlig anmodning til info@nieload.dk

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser som retargeting. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt (sletning af persondata) nedenfor

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

Eller du kan kontakte os direkte på

+45 71747517 eller på mail Info@klaedeskabet.net

 

SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet om din brug af www.nieload.dk slettes efter reglerne i Nieload.dk  Cookiepolitik. De cookies, som Nieload.dk selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. Under Nieload.dk cookiepolitik kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på www.nieload.dk vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.nieload.dk

VERSIONER

Dette er version 1 af Nieload.dk's persondatapolitik dateret den 21 maj 2019.

Senest ændret d. 22 januar 2020.